Merupakan SeorangĀ  NLPt Psychoterapist Di Hentian Dengar Dan Rawat (HDR) Khusus Untuk Pembangunan Diri Dan Keluarga.

Pemfokusan Pada Pembangunan Diri Individu (kanak-kanak, dewasa, remaja, korporat) Dan Pembangunan Keluarga Iaitu Membantu IbuBapa Dalam Menjaga Perkembangan Anak-Anak Ke Tahap Yang Lebih Baik.

Pengalaman Selama 12 Tahun Memberikan Ceramah,Latihan,Coaching DanTerapi Kepada Pelbagai Kelompok Masyarakat,Agensi Dan Kementerian.